تفاوت میان fine و  sorry در زبان انگلیسی

ثبت نام / ورود