آموزش آنلاین زبان انگلیسی | کپسول زبان

روش‌های مختلف «نه» گفتن مؤدبانه به زبان انگلیسی

روش‌های مختلف «نه» گفتن مؤدبانه به زبان انگلیسی: گفتن «نه» بسیار دشوار است! زیرا احتمالاً شما نمی‌خواهید مردم را ناراحت کنید. ممکن است نگران این باشید که آن‌ها درباره شما چه فکری خواهند کرد یا چگونه واکنش نشان خواهند داد. شاید شما نگران این هستید که با این کار نعمت وجود آن‌ها را از دست بدهید. بعضی اوقات ما فقط نمی‌خواهیم بگویم «نه» زیرا از این می‌ترسیم که طرف مقابل چگونه واکنش نشان خواهد داد. بسیاری از افراد در عین حالی که جواب منفی دارند نمی‌خواهند طرف مقابل را ناراحت نموده یا به وی بی‌احترامی نمایند. جالب است بدانید که گفتن «نه» گاهی دلسوزانه‌ترین و بهترین کاری است که می‌توانید انجام دهید!

این نکته را هم به خاطر داشته باشید که وقت شما بسیار با ارزش است. یاد بگیرید که از آن محافظت کنید و آن را برای کارهایی که واقعاً می‌خواهید انجام دهید ذخیره کنید. وقتی به کاری که واقعاً نمی‌خواهید انجام دهید، «نه» می‌گویید، به خودتان این آزادی را می‌دهید که وقت خود را صرف انجام کارهایی کنید که واقعاً دوست دارید، حتی شاید برای فرصت‌های جدید زمان کافی داشته باشید! گفتن «نه» خوب است، به خصوص اگر یاد بگیرید که چگونه آن را به روشی واضح و مهربانانه بگویید. مردم نیز اگر بتوانید یک جواب منفی صریح و روشن به آن‌ها بدهید، به شما احترام خواهند گذاشت.

 

روش‌های مختلف «نه» گفتن مؤدبانه به زبان انگلیسی

روش‌های مختلف «نه» گفتن مؤدبانه به زبان انگلیسی

  • رد یک دعوت یا پیشنهاد

I appreciate the offer, but I can’t.

من از پیشنهاد شما قدردانی می‌کنم، اما نمی‌توانم.

I’m honored, but can’t.

باعث افتخار است، اما نمی‌توانم.

I’d love to, but I can’t.

من دوست دارم، اما نمی‌توانم.

I appreciate the invitation, but I am completely booked!

من از دعوت قدردانی می‌کنم، اما وقتم کاملاً رزرو شده است!

Thanks for thinking of me, but I can’t.

متشکرم که به من فکر کردید، اما نمی‌توانم.

Regrettably, I’m not able to.

متأسفانه، من قادر به این کار نیستم.

You’re so kind to think of me, but I can’t.

نشانه مهربانی شماست که در فکر من هستید، اما من نمی‌توانم.

No thank you, but it sounds lovely.

نه متشکرم، البته پیشنهاد شما دوست‌داشتنی به نظر می‌رسد.

Thanks for the offer, but I can’t.

با تشکر از این پیشنهاد، اما من نمی‌توانم.

Thanks, but Maybe another time.

ممنون، اما شاید بار دیگر.

I’m flattered you considered me, but unfortunately I’ll have to pass this time.

ممنونم که مرا در نظر گرفتید، اما متأسفانه باید این بار را رد کنم.

Sounds great, but I can’t commit.

عالی به نظر می‌رسد، اما من نمی‌توانم.

No thank you, but it sounds lovely.

نه متشکرم، اما دوست‌داشتنی به نظر می‌رسد

Hanks, but no thanks.

ممنون، اما نه!

 

روش‌های مختلف «نه» گفتن مؤدبانه به زبان انگلیسی

عباراتی برای گفتن «نه» وقتی که زمان ندارید

I’m just swamped right now, so I can’t.

من حالا گرفتارم، بنابراین نمی‌توانم.

I’m not able to make it this week/month/year.

من این هفته / ماه / سال قادر به شرکت نیستم.

Perhaps next season when things clear up.

شاید فصل بعد وقتی همه چیز مشخص می‌شود.

Ask me in a month.

تا یک ماه آینده گرفتارم.

Circle back to me in a few weeks.

چند هفته دیگر شاید بتوانم.

I have a few things I need to take care of first. Can I let you know later?

من چند کار دارم که ابتدا باید آن‌ها را انجام دهم. آیا می‌توانم بعداً به شما اطلاع دهم؟

I’m really buckling down on my priorities right now, so I can’t.

من در حال حاضر واقعاً مشغول اولویت‌های خودم هستم، بنابراین نمی‌توانم.

I’m really maxed out.

واقعاً برنامه‌ام سنگین است.

It’s not feasible for me to take this on.

انجام این کار برای من عملی نیست.

Let me think about it and I’ll get back to you.

بگذارید در مورد آن فکر کنم و به شما خبر بدم.

I’m really spread thin these days, I just can’t take it on right now.

من این روزها واقعاً خسته هستم، اکنون نمی‌توانم آن را عملی کنم.

I’ve got too much on my plate right now.

در حال حاضر سرم شلوغ است!

I’m not taking on anything else right now.

من در حال حاضر پیشنهاد دیگری را نمی‌پذیرم.

I’m slammed.

من اکنون بهم ریخته‌ام!

If only it worked – If only I could.

اگر فقط می‌توانستم

I’m booked into something else.

برای انجام کارهای دیگری رزرو شده‌ام!

I’m not taking on new things.

من پیشنهادات جدید را قبول نمی‌کنم.

Another time might work.

شاید زمان دیگری!

I really don’t have any openings in my schedule.

برنامه‌ام واقعاً پر است!

I’m head-down right now on a project, so won’t be able to.

من در حال حاضر روی یک پروژه کار می‌کنم، بنابراین نمی‌توانم.

I wish there were two of me!

ای کاش دو نفر از من بودند!

No thanks, I have another commitment.

نه ممنون، من یک تعهد دیگر هم دارم.

Sadly I have something else.

متأسفانه کار دیگری دارم.

 

روش‌های مختلف «نه» گفتن مؤدبانه به زبان انگلیسی

راه‌هایی برای گفتن «نه» وقتی که پیشنهاد طرف مقابل برای شما جالب نیست.

Doesn’t sound like the right fit.

به نظر نمی‌رسد که متناسب باشد.

I’m not sure I’m the best for it..

من مطمئن نیستم که برای آن بهترین باشم.

I believe I wouldn’t fit the bill, sorry.

من این پیشنهاد را متناسب نمی‌دانم.

It’s not a good idea for me.

این ایده خوبی برای من نیست.

I don’t think I’m the right person for that.

فکر نمی‌کنم که من شخص مناسبی برای آن کار باشم.

 

چگونه می‌توان بی‌دلیل «نه» گفت!

I wish I could make it work.

ای کاش می‌توانستم آن را عملی کنم.

wish I were able to.

کاش می‌توانستم.

I’d rather not.

ترجیح نمی‌دم.

I’m afraid I can’t.

متأسفم نمی‌توانم!

If only I could!

کاش می‌توانستم!

No thanks, I won’t be able to make it.

با تشکر، من قادر نیستم.

Not this time.

الآن نه.

Unfortunately, it’s not a good time.

متأسفانه، زمان خوبی نیست.

Unfortunately I can’t.

متأسفانه نمی‌توانم.

I’d rather not.

ترجیح نمیدم.

I wish there were two of me, but I can’t.

ای کاش دو نفر از من بودند، اما نمی‌توانم.

I have something else. Sorry.

من کار دیگری دارم، متأسفم.

Apologies, but I can’t make it.

عذرخواهی می‌کنم، اما نمی‌توانم این کار را انجام دهم.

Maybe another time.

شاید وقتی دیگر.

I would if I could, but I can’t.

کاش می‌توانستم، اما نمی‌توانم.

I’d love to — but can’t.

دوست دارم، اما نمی‌توانم.

Darn! Not able to fit it in.

متأسفانه فرصت ندارم.

Rats! Would’ve loved to.

چه بد! کاش فرصت داشتم.

I’ll need to bow out.

شرمنده!

I won’t be able to.

من قادر نخواهم بود.

I really shouldn’t.

من واقعاً نمی‌توانم.

Sorry, I can’t.

با عرض پوزش، من نمی‌توانم.

 

«نه» گفتن به طور عامیانه

MM-Mm I’m all set

I’m good

Not right now

Naw

No way, Jose

No can do

Nah

No

Nope

Not possible

Heaven’s* no!

Never

امیدواریم که مقاله روش‌های مختلف «نه» گفتن مؤدبانه به زبان انگلیسی امروز برایتان مفید بوده باشد و بتوانید از این روش‌های «نه گویی» در موقعیت‌هایی که واقعاً دوست دارید نه بگویید استفاده کنید. ما در سایت کپسول زبان از ابتدا تا انتهای یادگیری و تسلط کامل بر زبان انگلیسی همراه شما خواهیم بود، تنها کافیست سایت کپسول را به عنوان پله‌ای برای رسیدن به موفقیت در یادگیری زبان انتخاب کنید. اگر تمایل دارید درباره نحوه عملکرد سایت کپسول زبان بیشتر بدانید با ما در ادامه این مقاله نیز همراه باشید.

روش‌های مختلف «نه» گفتن مؤدبانه به زبان انگلیسی

مختصری درباره سایت کپسول…

برای اولین بار در حوزه آموزش زبان انگلیسی، روشی را ابداع کرده‌ایم که در آن تمام محتوای آموزشی و درس‌ها به لقمه‌های کوچک تقسیم ‌شده‌اند که باعث می‌شوند یادگیری این زبان شیرین راحت‌تر و سریع‌تر باشد.

آموزش لقمه‌ای، روشی است که در آن مطالب و قواعد زبان انگلیسی به صورت لقمه‌های کوچک (دروس 3 تا 5 دقیقه‌ای) برای زبان‌آموزان طراحی شده‌اند تا بتوانند به ‌راحتی مطالب را بیاموزند و به خاطر بسپارند. این تفکر در تمامی بخش‌های آموزشی کپسول دیده می‌شود. همچون یک پرس غذا که می‌بایست برای خورده شدن به لقمه‌های کوچک‌تر تقسیم گردد، محتوای سنگین و گسترده زبان انگلیسی می‌بایست هوشمندانه، به اجزا کوچک تقسیم گردد تا قابل دریافت و یادگیری باشد. این همان روشی است که در متد آموزشی کپسول در تمامی مهارت‌های شش‌گانه شامل: شنیدن، مکالمه، خواندن، نوشتن، واژگان و ساختار جملات به بهترین نحو انجام شده است. هر درس حاوی اطلاعات گوناگونی در قالب نوشته، عکس، فیلم و صوت می‌باشد و هر مطلب با ساده‌ترین حالت ممکن توسط مدرسین باتجربه زبان انگلیسی برای شما زبان‌آموزان گرامی بیان می‌شود.

همراهی گام به گام و ارزیابی مستمر توسط مدرسین پشتیبان کپسول و نیز تست‌های آنلاین در پایان هر ترم به شما این اطمینان را می‌دهد که تمامی مطالب هر ترم را به خوبی فرا گرفته‌اید. ما به شما اطمینان می‌دهیم تا زمانی که همه محتوای دروس را نیاموخته‌اید و تائید مدرس پشتیبان خود را دریافت نکرده‌اید قادر نخواهید بود به ترم بعد ورود کنید.

تاکنون بیش از هزاران نفر به کمک کپسول و با رضایت کامل زبان انگلیسی را فرا گرفته‌اند. پس با خیال راحت موبایلتان را در دست بگیرید و انگلیسی بیاموزید. ما به شما ضمانت می‌دهیم در صورت عدم رضایت شما در هر مرحله از زبان‌آموزی حتی در پایان دوره، پول شما را بازمی‌گردانیم.

 

اشتراک گذاری

توییتر
لینکدین
واتساپ
تلگرام
فیسبوک

عضویت در خبرنامه

"*" indicates required fields

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *