آموزش آنلاین زبان انگلیسی | کپسول زبان

صحبت به انگلیسی درباره روتین زندگی

چطور به انگلیسی در مورد روتین زندگی خود صحبت کنید

برخی از مردم عاشق این هستند که کارهای روزمره مشخصی داشته باشند و در زندگی خود یک روتین را دنبال کنند. اما عده‌ای دیگر حتی از فکر انجام کارهای تکراری متنفر هستند. شما چطور؟ آیا از روتین زندگی لذت می‌برید؟

آیا می‌توانید درباره زندگی روزمره خود به انگلیسی صحبت کنید؟ یکی از موضوعات اساسی و بسیار مهم در هنگام برقراری ارتباط به زبان انگلیسی صحبت در مورد کارهای روزانه است. بنابراین بسیار اهمیت دارد که اصول آن را بلد باشید.

در این مقاله به شما می‌آموزیم که چگونه از عبارات، افعال و اصطلاحات انگلیسی برای سخن گفتن در مورد این موضوع استفاده کنید. در آخر نیز نحوه تشکیل جملات در زمان حال ساده با استفاده از قیدهای تکرار در انگلیسی را یاد می‌گیرید. پس با کپسول زبان با صحبت به انگلیسی درباره روتین زندگی همراه باشید.

 

تعریف زندگی روزمره با زمان حال ساده

 

صحبت به انگلیسی درباره روتین زندگی

 

زمان حال ساده و افعال مربوط به آن از اولین مباحثی است که در هنگام یادگیری زبان انگلیسی می‌آموزیم. خوشبختانه برای صحبت درباره زندگی روزمره (daily routine) تنها به زمان حال ساده نیاز داریم.

زمان حال ساده را برای صحبت درباره 3 حالت عمومی به کار می‌بریم.

کارهای تکراری

I brush my teeth every morning.

من هر روز صبح دندان‌هایم را مسواک می‌زنم

 

رویدادهای برنامه ریزی شده

The bus leaves the bus station at 6 am, from Monday to Friday

اتوبوس از دوشنبه تا جمعه ساعت 6 ایستگاه را ترک می‌کند

حقایق اثبات شده

The Earth orbits the Sun.

زمین دور خورشید می‌چرخد.

 

برای تشکیل جملات مثبت با استفاده از حال ساده لازم است که شکل پایه افعال را به کار ببریم. تنها تغییری که در افعال به وجود می‌آید، هنگام صحبت درباره سوم شخص (he/ she/ it) است که در انتهای افعال (-s) اضافه می‌کنیم.

به مثال‌های زیر توجه کنید.

 

جملات مثبت

فعل sleep را در نظر بگیرید.

 

فاعل مفرد

I sleep early.

من زود می‌خوابم.

 

You sleep early.

تو زود می‌خوابی.

 

He sleeps early.

او زود می‌خوابد.

 

She sleeps early.

او زود می‌خوابد.

 

It sleeps early.

آن‌ زود می‌خوابد.

 

فاعل جمع

We sleep early.

ما زود می‌خوابیم.

 

You (all) sleep early.

شما زود می‌خوابید.

 

They sleep early.

آن‌ها زود می‌خوابند.

 

جملات منفی

هنگام تشکیل جملات منفی یا پرسشی افعال کمکی do و does را به کار می‌بریم. بنابراین فعل اصلی تغییر نمی‌کند.

 

فاعل مفرد

I do not (don’t) drive.

من رانندگی نمی‌کنم.

 

You do not drive.

تو رانندگی نمی‌کنی.

 

He does not (doesn’t) drive.

او رانندگی نمی‌کند.

 

She does not drive.

او رانندگی نمی‌کند.

 

It does not drive.

آن رانندگی نمی‌کند.

 

فاعل جمع

We do not drive.

ما رانندگی نمی‌کنیم.

 

You (all) do not drive.

شما رانندگی نمی‌کنید.

 

They do not drive.

آن‌ها رانندگی نمی‌کنند.

 

جملات پرسشی

ایجاد جملات پرسشی در زمان حال ساده بسیار آسان است. فقط به یاد داشته باشید که از افعال کمکی do و does برای تشکیل آن‌ها کمک بگیرید.

 

فاعل مفرد

Do I drive?

آیا من رانندگی می‌کنم؟

 

Do you drive?

آیا تو رانندگی می‌کنی؟

 

Does he drive?

آیا او رانندگی می‌کند؟

 

Does she drive?

آیا او رانندگی می‌کند؟

 

Does it drive?

آیا آن رانندگی می‌کند؟

 

فاعل جمع

Do we drive?

آیا ما رانندگی می‌کنیم؟

 

Do you (all) drive?

آیا شما رانندگی می‌کنید؟

 

Do they drive?

آیا آن‌ها رانندگی می‌کنند؟

 

استفاده از افعال to be در زمان حال ساده

 

صحبت به انگلیسی درباره روتین زندگی

 

زمان حال ساده را می‌توان با افعال to be نیز تشکیل داد. در این صورت از ساختارهای زیر استفاده کنید. به یاد داشته باشید که برای یادگیری جامع‌تر این مباحث لازم است با یک استاد زبان تمرین کنید.

مدرسان اختصاصی کپسول زبان می‌توانند در این راه شما را راهنمایی کنند. با شرکت در دوره‌های آموزشی کپسول زبان می‌توانید زبان انگلیسی را به‌صورت تخصصی و کامل یاد بگیرید و سوالات خود را با مدرسان اختصاصی آن مطرح کنید.

 

جملات مثبت

در جملات مثبت افعال to be به سه حالت (am/ is/ are) تقسیم می‌شوند.

 

فاعل مفرد

I am here.

من اینجا هستم.

 

You are here.

تو اینجا هستی.

 

He is here.

او اینجا است.

 

She is here.

او اینجاست.

 

It is here?

آیا او اینجاست؟

 

فاعل جمع

We are here.

ما اینجا هستیم.

 

You (all) are here.

شما اینجا هستید.

 

They are here.

آن‌ها اینجا هستند.

 

جملات منفی

شکل منفی جملات را با افزودن not به جملات مثبت می‌سازیم. به جملات زیر دقت کنید. برای مختصر کردن واژگان دو حالت امکان پذیر است.

 

فاعل مفرد

I am not here.

من اینجا نیستم.

 

I’m not here.

من اینجا نیستم.

 

You are not here.

تو اینجا نیستی.

 

You aren’t here.

تو اینجا نیستی.

 

You’re not here.

تو اینجا نیستی.

 

He is not here.

او اینجا نیست.

 

She is not here.

او اینجا نیست.

 

It is not here.

آن اینجا نیست.

 

He isn’t here.

او اینجا نیست.

 

She isn’t here.

او اینجا نیست.

 

It isn’t here.

آن اینجا نیست.

 

He’s not here.

او اینجا نیست.

 

She’s not here.

او اینجا نیست.

 

It’s not here.

آن اینجا نیست.

 

فاعل جمع

We are not here.

ما اینجا نیستیم.

 

We aren’t here.

ما اینجا نیستیم.

 

We’re not here.

ما اینجا نیستیم.

 

You (all) are not here.

شما اینجا نیستید.

 

You aren’t here.

تو اینجا نیستی.

 

You’re not here.

تو اینجا نیستی.

 

They are not here.

آن‌ها اینجا نیستند.

 

They aren’t here.

آن‌ها اینجا نیستند.

 

They’re not here.

آن‌ها اینجا نیستند.

 

جملات پرسشی

 

صحبت به انگلیسی درباره روتین زندگی

 

برای ایجاد جملات پرسشی فعل اصلی to be را در ابتدا می‌آوریم.

 

فاعل مفرد

Am I here?

آیا من اینجا هستم؟

 

Are you here?

آیا تو اینجا هستی؟

 

Is he here?

آیا او اینجاست؟

 

Is she here?

آیا او اینجاست؟

 

Is it here?

آیا آن اینجاست؟

 

فاعل جمع

Are we here?

آیا ما اینجا هستیم؟

 

Are you (all) here?

آیا شما اینجا هستید؟

 

Are they here?

آیا آن‌ها اینجا هستند؟

 

قیدهای تکرار

 

صحبت به انگلیسی درباره روتین زندگی

 

هنگامی که درباره زندگی روزمره به انگلیسی صحبت می‌کنید قیدهای تکرار به‌مراتب به کار می‌روند. برای مثال زمانی که می‌خواهیم بگوییم چند بار کاری را انجام می‌دهیم، از آن‌ها استفاده می‌کنیم. بعضی از پرکاربردترین قیدهای تکرار عبارت هستند از:

Always

همیشه

 

Usually

معمولا

 

Normally or Generally

عموما

 

Often

اغلب

 

Sometimes

گاهی

 

Occasionally

گهگاه

 

Hardly ever or rarely

به ندرت

 

Never

هرگز

 

هنگام استفاده از این قیدها در جملات دو استثنای ساختاری وجود دارد. اگر از افعال to be استفاده می‌کنید قید باید بعد از فعل بیاید. به‌عنوان مثال:

Judy is always late to work.

جودی همیشه دیر به سر کار می‌رود.

استثنای دوم مربوط به جایگاه دو قید sometimes و occasionally در جمله است. برخلاف دیگر قیدها این دو می‌توانند در ابتدا، وسط یا انتهای جملات قرار بگیرند.

Sometimes, she drives to school.

گاهی او تا مدرسه رانندگی می‌کند.

 

She sometimes drives to school.

گاهی او تا مدرسه رانندگی می‌کند.

 

She drives to school sometimes.

گاهی او تا مدرسه رانندگی می‌کند.

 

نحوه جمله سازی با قیدهای تکرار

 

صحبت به انگلیسی درباره روتین زندگی

 

برای این‌که ساختار و نحوه استفاده قیدهای تکرار (adverbs of frequency) را بهتر بفهمید به مثال‌های زیر در مورد زندگی روزمره دقت کنید:

I always have lunch at home.

من همیشه در خانه ناهار می‌خورم.

.

I usually go to gym on Mondays.

من معمولا دوشنبه‌ها به باشگاه می‌روم.

 

I normally or generally do my homework before dinner.

من عموما تکالیفم را قبل از شام انجام می‌دهم.

 

She is often late to work.

او اغلب دیر به سر کار می‌رسد.

 

Sometimes, he walks the dog/ He walks the dog sometimes/ He sometimes walks the dog.

او گاهی سگ را به پیاده روی می‌برد.

 

Occasionally, they visit their grandma/ They visit their grandma occasionally/ They occasionally visit their grandma

آن‌ها هر از گاهی به دیدن مادربزرگ می‌روند.

 

I hardly ever go to the movies.

من به ندرت به سینما می‌روم.

 

She never goes to the beach.

او هیچ‌گاه به ساحل نمی‌رود.

 

فعالیت‌های روتین در صبح

 

صحبت به انگلیسی درباره روتین زندگی

 

حال بیایید به فعالیت‌هایی که معمولا مردم در زمان صبح انجام می‌دهند نگاهی بیندازیم. شما کدام یک از آن‌ها را انجام می‌دهید؟ روتین روزانه شما چیست؟ برای پاسخ به این سوالات به جملات زیر توجه کنید.

I wake up at 6 am.

من ساعت 6 صبح بیدار می‌شوم.

 

I press the snooze button twice before I turn my alarm off.

قبل از این‌که زنگ ساعت را خاموش کنم، دو بار آن را به تعویق می‌اندازم.

 

I get up around 6.30 am.

طرفای ساعت 6:30 صبح از روی تخت بلند می‌شوم.

 

I make my bed.

تختم را مرتب می‌کنم.

 

I take a shower.

دوش می‌گیرم.

 

I get dressed.

لباس می‌پوشم.

 

I do my hair and makeup.

مو و آرایشم را درست می‌کنم.

 

I brush my teeth.

مسواک می‌زنم.

 

I make breakfast.

صبحانه درست می‌کنم.

 

I eat/have breakfast.

صبحانه می‌خورم.

 

I drink a cup of coffee/tea.

قهوه یا چای می‌خورم.

 

I read the newspaper.

روزنامه می‌خوانم.

 

I check my social media.

شبکه‌های اجتماعی را بررسی می‌کنم.

 

I check my emails.

ایمیل‌هایم را میبینم.

 

I go to work/school.

به مدرسه/ سر کار می‌روم.

 

I work from home.

از خانه کار می‌کنم.

 

I wait for the bus.

منتظر اتوبوس می‌مانم.

 

I drive to work/school.

تا مدرسه/ سر کار رانندگی می‌کنم.

 

I take a taxi/an Uber/the bus/the subway.

سوار تاکسی/ اسنپ/ اتوبوس/ مترو می‌شوم.

 

My mom/dad/husband/wife gives me a ride to work/school.

مادر/ پدر/ شوهر/ زنم من را به محل کار/ مدرسه می‌رساند.

 

I answer my emails.

ایمیل‌هایم را پاسخ می‌دهم.

 

I attend meetings.

در جلسات شرکت می‌کنم.

 

I have a snack around 10 am.

نزدیک ساعت 10 میان وعده می‌خورم.

 

I have lunch at home/at the cafeteria/on the go.

ناهار را در خانه/ کافه/ در مسیر می‌خورم.

 

I go home and make lunch.

به خانه می‌روم و ناهار درست می‌کنم.

 

I wash or do the dishes.

ظرف‌ها را می‌شورم.

 

I take a nap after lunch.

بعد از ناهار چرتی می‌زنم.

 

سحرخیز یا شب زنده ‌دار؟

 

صحبت به انگلیسی درباره روتین زندگی

 

در هنگام صحبت درباره زندگی روزمره به انگلیسی می‌توانید به این موضوع نیز اشاره کنید که آدم سحرخیزی هستید یا خیر. آدم سحرخیز (morning person) کسی است که دوست دارد کارهای خود را اول صبح انجام دهد.

آدم‌های سحرخیز در ساعات اولیه روز فعال‌تر هستند و انرژی زیادتری نسبت به ساعات دیگر روز دارند. اصطلاح دیگری در انگلیسی که به آدم سحرخیز اشاره می‌کند (early bird) و (early riser) است.

اگر شما چنین آدمی نیستید، پس احتمالا در دسته شب زنده داران (night owl) قرار می‌گیرید. از این عبارت برای اشاره به کسی استفاده می‌کنیم که دوست دارد کارها را دیر وقت انجام دهد یا در شب بازدهی بیشتری دارد.

 

فعالیت‌های روتین در عصر

 

صحبت به انگلیسی درباره روتین زندگی

 

بیایید به فعالیت‌هایی که مردم در هنگام عصر یا شب انجام می‌دهند نگاهی بیاندازیم. شما کدام یک را انجام می‌دهید؟

I buy groceries after work.

بعد از کار مواد غذایی می‌خرم.

 

I get home from work/college/school at 5 pm.

ساعت 5 عصر از سر کار/ دانشگاه/ مدرسه به خانه می‌رسم.

 

I clean up the house.

خانه را تمیز می‌کنم.

 

I make dinner.

شام می‌گذارم.

 

I order dinner.

شام سفارش می‌دهم.

 

I take out the trash after dinner.

بعد از شام آشغال‌ها را (بیرون) می‌برم.

 

I feed my dog/cat.

به سگ/ گربه‌ام غذا می‌دهم.

 

I take my medication.

داروهایم را می‌خورم.

 

I take a warm bath.

دوش آب گرم می‌گیرم

 

I put on my pajamas.

لباس راحتی می‌پوشم.

 

I plan the next day.

برای فردایم برنامه ریزی می‌کنم.

 

I check the weather.

وضعیت هوا را بررسی می‌کنم.

 

I listen to music.

به موسیقی گوش می‌دهم.

 

I read a book before bed.

قبل از خواب کتاب می‌خوانم.

 

I lock the doors.

درها را قفل می‌کنم.

 

I take off my makeup.

آرایشم را پاک می‌کنم.

 

I set the alarm clock.

زنگ ساعت را کوک می‌کنم.

 

I charge my phone.

گوشی‌ام را شارژ می‌کنم.

 

I meditate.

مدیتیشن می‌کنم.

 

I turn off the lights.

چراغ‌ها را خاموش می‌کنم.

 

I go to bed.

به رختخواب می‌روم.

 

I fall asleep.

می‌خوابم.

 

I sleepwalk.

در خواب راه می‌روم.

 

سخن نهایی

امروزه یادگیری زبان انگلیسی یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید در ببرنامه روزمره خود جای بدهید. تقریبا تمام کارهای زندگی ما با زبان انگلیسی گره خورده است و بدون آن پیشرفت در درس و کار غیر ممکن شده است.

اگر وقت کافی برای شرکت در کلا‌های حضوری را ندارید یا از هزینه‌های زیاد کلاس‌ها ناراضی هستید، کپسول زبان به کمک شما می‌آید. با شرکت در دوره‌های آموزشی آن در مدت 3 تا 5 دقیقه یک مبحث آموزشی را یاد می‌گیرید و در چشم به هم زدنی پیشرفت خواهید کرد.

اما فراموش نکنید که بهترین راه برای سرعت بخشیدن به یادگیری، تبدیل آن به عادتی روزانه و دائمی است. با این‌که هر زمانی که بخواهید می‌توانید در یکی از دوره‌های کپسول زبان شرکت کنید اما بهتر است ساعت خاصی را به آن اختصاص دهید.

9 اتاق ابتدایی کپسول زبان رایگان است. بنابراین می‌توانید با بافت آموزشی آن آشنا شوید و سپس اقدام به ثبت نام کنید. کپسول زبان به شما تضمین می‌دهد که اگر از خدماتش ناراضی بودید، وجه شما را برمی‌گرداند.

پس وقت خود را تلف نکنید و همین حالا در دوره‌های بی‌نظیر کپسول زبان ثبت نام کنید و یکبار برای همیشه زبان انگلیسی را به‌صورت اصولی آموزش ببینید.

اشتراک گذاری

توییتر
لینکدین
واتساپ
تلگرام
فیسبوک

عضویت در خبرنامه

"*" indicates required fields

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *